Värmepumpar » Luft/luft-värmepumpar

ID #1059

Provtryckning och vakuumsugning av luft/luft-värmepumpar, hur och varför?

Varför provtrycker man?

Tryckprovningen sker för att man ska se att köldmediets alla delar mekaniskt håller för det normala drifttrycket som finns i anläggningen. Är inte helt insatt i dagens regler, men jag tror att man ska provtrycka till ca 1,4 gånger avsäkringstrycket i anläggningen. Detta görs normalt med kvävgas från tuber som hålller 200 bar av praktiska skäl. Kvävgasen är torr samt man kan använda kvävgastuber istället för att släpa på kompressorer och torkutrustning för luft.

Eftersom jag inte är aktiv längre inom kylbranchen så vet jag inte om det finns ett undantag för små anläggningar när det gäller provtryckningen men det skulle förvåna mig om ett undantag fanns i regelverket.

Normal arbetsgång vid installation är:

Montage
Provtryckning till erfoderligt tryck
Läcksökning
Vakuumsugning till erfoderligt tryck
Vakuumtest under lämplig tid med absolutvakuumeter
Fyllning av köldmedium
Uppstart av anläggningen
Driftoptimering

Absolutvakuumeter är den enda garantin som man i praktiken kan ha att ett system är torrt. Dessutom är det så att i praktiken så ser man direkt på vakummetern om man har en liten läcka, det krävs väldigt lite läckage för att trycket ska stiga det minsta. Från helt "tomt" vid vakuum så krävs det inte mycket för att trycket ska stiga.

Ibland förespråkas kvävgasfyllning och annat krångel, varför? Jag tror att det beror på att de gånger kylmontörerna råkat ut för vatten i anläggningarna har de haft stora problem att komma ned i vakuum. Detta i sin tur beror nog på att de inte riktigt vet hur en vakuumpump fungerar. Problemet man får när vattnet kokar av i  anläggningen är att när vattenångan når vakuumpumpen så späds oljan i vakuumpumpen ut, och vakuumpumpen slutar att suga och man kommer inte ned i tryck.

Men vad är det som verkligen händer i vakuumpumpen, varför slutar den att suga? Om drifttemperaturen på vakuumpumpen är 70 grader och man suger in vattenånga vid lågt tryck och höjer trycket på ångan så kommer vattnet att kondensera, Eftersom vakuumpumpen håller 70 grader så kommer vattnet att kondensera vid 0,31 bar absolut alltså vid 0,7 bars undertryck jämfört med atmosfärstryck. Alltså kan inte vakuumpumpen blåsa ut vattenånga till fria luften som håller atmosfärstryck. Vattnet blir kvar i pumpkammaren, när kammaren öppnas mot sugsidan så förångas vattnet igen och med andra ord så suger inte pumpen in nåt nytt vatten och vakuumpumpen står och snurrar utan att utföra något vettigt arbete.

Hur kan man komma åt detta problem? De flesta vakuumpumpar har en ballastventil, Den fungerar på så sätt att först så suger vakuumpumpen in allt den kan från sugsidan, när sugporten stängs öppnas en ny port och man fyller kompressionsrummet med luft från omgivningen. Denna luft kommer sedan att höja trycket i kompressionkammaren så att vakuumpumpen kan blåsa ut gasen och vattenångan till omgivningen. Alltså ska man komprimera vattenånga i en vakuumpump till atmosvärstryck så måste arbetstemperaturen på pumpen antingen hållas över 100°C eller så måste man tillföra en ballastgas i komprimeringen som hjälper till att höja trycket. Jag är ganska säker på att de flesta kylmontörer inte vet vad ballastventilen egentligen har för funktion. De flesta kör med den stängd. Har man sedan vatten i anläggningen får man problem. Man har kommit på att om man fyller kvävgas i anläggningen mellan vakumsugningarna går det lättare. Vad kvävgasen i verkligheten gör är att fungera som ballast i vakuumpumpen och underlättar på så sätt vakuumsugningen. Men det hade ju varit lättare att öppna ballastventilen, då hade man ju sluppit att släpa kvävgastuber...

PerJ

Senast uppdaterad: 2010-08-15 18:16
Författare: "PerJ"
Version: 1.1

Skriv ut den här frågan Skriv ut den här frågan
Skicka till en vän Skicka till en vän
Visa som pdf-fil Visa som pdf-fil
Exportera till XML-Fil Exportera till XML-Fil

Rösta på den här frågan:

Resultat av röstning: 4.58 Från 5 (40 Röster )

helt värdelös 1 2 3 4 5 högst värdefull

Du kan inte kommentera den här frågan